Παπαφλέσσεια

papaflessia.org

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον επαγγελματισμό και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι το ακόλουθο.